nl
en
 
 
 

disclaimer

Beste Bezoeker van www.deskowitz.com

 

Door deze site te raadplegen, stem je automatisch in met deze voorwaarden. De pagina's en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Deskowitz B.V. of hieraan verbonden ondernemingen.

 

Niets uit deze site mag je verveelvoudigen, overdragen, distribueren, publiceren of opslaan zonder schriftelijke toestemming van Deskowitz BV. Aanpassen van de inhoud is niet toegestaan. Onze site bevat beelden die onder het auteursrecht van de van relaties van Deskowitz B.V. vallen.

 

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Deskowitz B.V. van toepassing op alle merken en slogans die op onze website worden getoond. De afbeeldingen, namen en vormen van Deskowitz zijn geregistreerd en beschermd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Depotnummer: 1216556 

 

Het gebruik van het merk is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Deskowitz B.V.

 

Deskowitz B.V. wijst alle aansprakelijkheid naar elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, dan wel enige andere schade die zou zijn ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan of door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken danwel van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.


De informatie op onze website, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. De verstrekte informatie is bovendien geheel verblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je mailen naar: welkom@deskowitz.com

 

 

Privacy 

Deskowitz BV gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de webiste.

 

Deskowitz BV verzamelt alleen de hoogstnodige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de klanten van- en geïnteresseerden in Deskowitz BV via de website van dienst te kunnen zijn. 

 

De persoonsgegevens van de websitegebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

 

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Dus mocht je klachten of suggesties hebben met betrekking tot het privacybeleid van Deskowitz dan vernemen wij die graag. Je kunt deze mailen naar welkom@deskowitz.com. Vriendelijk verzoek om in het onderwerp van je e-mail het woord ‘privacy’ te vermelden.